Преглед на оферта

Начало » Продава имоти » Преглед на оферта

Брокер за контакт:

Детелина Манолова
тел. 02 / 4428001
моб. 0885 078 748
епоща: manolova@zaimota.com

Номер на офертата: AID14

Парцел

Град/Област: София
Нас.място/Квартал: Дружба 2
Площ: 3 953 кв.м. ( €/кв.м.)
Цена: 1 186 000 €
Индустриален парцелИмота е в: Индустриален парцел

УПИ 3950 кв.м. Попада в зона за застрояване по градоустройство - Пмс.

Пмс - За застрояване с производствени, складови, административни,

търговски и обслужващи сгради, работилници и др. Допускат се само

производства без хигиенно-защитна зона. Не се допускат

производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда.

Допуска се изграждане на жилищни сгради, както и общежития за

персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено

хранене, здравни заведения, професионално-технически училища и

професионални бази.

Плътност на застрояване 50%, кинт 1,5.

В съседство са изградени промишлени предприятия и складове. Втора линия на бул."Цветан Лазаров".

Регулация;